ไอ้หนุ่มตังเก คอร์ด – ไพรวัลย์ ลูกเพชร

มีแฟน กับเขา หนึ่งคน หน้า มล เรียนราม คำแหงปีสี่ คนลูกน้ำเค็ม เหมือนกัน เคยมีสัมพันธ์ หลายปี ป่านนี้เขาลืม เราแล้วก็ไม่รู้...
คอร์ดเพลง ไอ้หนุ่มตังเก และ เนื้อร้อง ไอ้หนุ่มตังเก ของ ไพรวัลย์ ลูกเพชร ::มีแฟน กับเขา หนึ่งคน หน้า มล เรียนราม คำแหงปีสี่ คนลูกน้ำเค็ม เหมือนกัน เคยมีสัม...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง ไอ้หนุ่มตังเก ของ ไพรวัลย์ ลูกเพชร
Intro:G# F#Fm EbG# F#Fm EbC# EbG#ไอ้หนุ่มตังเกร่อนเร่หG#าปลา ล่องลอยนาวา เห็นน้ำกับฟ้าเป็นเ.พื่อน ลากอวนจับปลา กลางFmทะเล นอนบนEbตังเก แรมC#เดือน ผิวคล้ำดำเปื้อน คาว Ebปลา หุ่น ก็ไม่งามลุ่มล่ามเหลืG#อเกิน สาวแลก็เมิน เคอะเขิน ไม่หันมองห.น้า จับปลาหาง่าย เFmต็มลำ จีบแม่คนEbงาม หวC#านตา ผมจนปัEbญญา สิ้นG# ดี * มีG#แฟน กัC#บเขา หEbนึ่งคน หน้G#ามล เรียนF#ราม คำแหFmงปีสี่ Eb คนลูกน้ำเค็ม เหมือG#นกัน เคยมีสัมพันธ์ หลBbmายปี ป่านนี้เขEbาลืม เราแล้วก็Fmไม่รู้ Bbm Eb ** เหม่อมองทะเลยิ่งเG#ศร้ารัญจวน เห็นนกนางนวล โผผินบินหวนคอย.คู่ สั่งลมทะเล บอกคนFmงาม จบจากเรียนEbราม โฉC#มตรู กลับมาเป็นEbครูสอนเด็กบ้G#านเรา Instru:G#G#G#G#Fm EbC# EbG#( ซ้ำ *, ** )
  • Fm
  • Eb or D#
  • C# or Db
  • F# or Gb
  • Bbm or A#
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ไอ้หนุ่มตังเก - ไพรวัลย์ ลูกเพชร

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : ชลธี ธารทอง | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ไอ้หนุ่มตังเกร่อนเร่หาปลา
ล่องลอยนาวา เห็นน้ำกับฟ้าเป็นเพื่อน
ลากอวนจับปลา กลางทะเล นอนบนตังเก
แรมเดือน ผิวคล้ำดำเปื้อน คาว ปลา
หุ่น ก็ไม่งามลุ่มล่ามเหลือเกิน
สาวแลก็เมิน เคอะเขิน ไม่หันมองหน้า
จับปลาหาง่าย เต็มลำ จีบแม่คนงาม
หวานตา ผมจนปัญญา สิ้น ดี ----------* มีแฟน กับเขา หนึ่งคน
หน้ามล เรียนราม คำแหงปีสี่ 
คนลูกน้ำเค็ม เหมือนกัน เคยมีสัมพันธ์ หลายปี 
ป่านนี้เขาลืม เราแล้วก็ไม่รู้ ----------** เหม่อมองทะเลยิ่งเศร้ารัญจวน
เห็นนกนางนวล โผผินบินหวนคอยคู่
สั่งลมทะเล บอกคนงาม จบจากเรียนราม โฉมตรู
กลับมาเป็นครูสอนเด็กบ้านเรา
(ซ้ำ *, **)