คอร์ดเพลง 26 Cents – The Wilkinsons

เนื้อร้อง 26 Cents

She sat alone on a bus out of beaumont The courage of just 18 yearsA penny and quarter were taped to a letter And momma's goodbye in her earsShe watched as her high school faded behind her And the house with the white picketfence Then she read the note that her momma had wrote Wrapped up with 26 cents * When you get lonely, call me Anytime at all and I'll be there with you, alwaysAnywhere at all There's nothing I've got that I wouldn't give And money is never enoughHere's a penny for your thoughts A quarter for the call And all of your momma's love A penny and a quarter buys a whole lot of nothing Taped to an old wrinkled noteAnd when she didn't have much she had all momma's love Inside that old envelope (Repeat *)
Oh it's been years since momma's been gone But when she holds the coins she feelsher love just as strong (Repeat *)
Here's a penny for your thoughts A quarter for the call And all of your momma's love

ขยายกรอบเนื้อร้อง
ป้ายกำกับ: ,

คอร์ดเพลง

คอร์ดเพลง 26 Cents - The Wilkinsons
ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง
เนื้อเพลง 26 Cents คอร์ด, จับ คอร์ด อูคูเลเล่ 26 Cents, กีต้าร์ คอร์ด เพลง26 Cents, ตารางคอร์ดอูคูเลเล่โปร่ง, เนื้อเพลง 26 Cents คอร์ด กีต้าร์, เว็บคอร์ดอูคูเลเล่, เว็บคอร์ดเพลง 26 Cents guitar, เนื้อเพลง 26 Cents คอร์ด guitar, อูคูเลเล่ คอร์ด เพลง 26 Cents