คอร์ดเพลง Burning – Bob Hope

แชร์
แชร์ไปยัง

Lyric and chords

รูปภาพประกอบไปด้วย เนื้อร้อง และ คอร์ดเพลง Burning ของ Bob Hope ::I touch your lips and all at once the sparks go flying Those devil lips that kno...

เนื้อร้อง: Burning - Bob Hope

ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงI touch your lips and all at once the sparks go flying Those devil lips that know so well the art of lying And though I see the danger, still the flame grows higher I know I must surrender to your kiss of fire Just like a torch, you set the soul within me burning I must go on along this road of no returning And though it burns me and it turns me into ashes My whole world crashes without your kiss of fire I can't resist you, what good is there in trying What good is there denying you're all that I desire Since first I kissed you my heart was yours completely If I'm a slave, then it's a slave I want to be Don't pity me, don't pity me Give me your lips, the lips you only let me borrow Love me tonight and let the devil take tomorrow I know that I must have your kiss although it dooms me Though it consumes me, your kiss of fire Since first I kissed you my heart was yours completely If I'm a slave, then it's a slave I want to be Don't pity me, don't pity me Give me your lips, the lips you only let me borrow Love me tonight and let the devil take tomorrow I know that I must have your kiss although it dooms me Though it consumes me, your kiss of fire
ขยายกรอบเนื้อร้อง