คอร์ดเพลง Cold Beer Conversation – George Strait

แชร์
แชร์ไปยัง
Cold beer conversations Just a couple old boys, a little time well wasted Trying to figure out life Trying to figure out girls Trying to find our place in this crazy old ...

Lyric and chords

รูปภาพประกอบไปด้วย เนื้อร้อง และ คอร์ดเพลง Cold Beer Conversation ของ George Strait ::Cold beer conversations Just a couple old boys, a little time well wasted Trying...

เนื้อร้อง + คอร์ดเปลี่ยนคีย์ : Cold Beer Conversation - George Strait

Lyric and chords width transpose key

เลื่อนกระดึ๊บ
Intro:DDmaj7D6Dmaj7DYa ever feel like you're stDmaj7anding in glue 
D6Going nowhere, yeah mDmaj7an, me too DBusting your
butt just Dmaj7trying to get ahead D6Wind up 
tasting a little dustDmaj7 instead GBuddy, 
I swear that pAretty thing of mine DGon't ask
for much but I'dA be lyin' If I saGid, I didn't 
want to give her eveArything that shines 

*D Cold beer Dmaj7conversations D6Just a couple old
boys, a little tiDmaj7me well wasted TDrying to 
figure out life TDmaj7rying to figure out girlD6s
Trying to find our Dmaj7place in this crazy old
worldG A little truth, a liAttle frustrationG Cold
beer cAonversationInstru.:DDmaj7D6Dmaj7DMan, don't you miss those FrDmaj7iday night lights?
D6Wouldn't you like to bust through 
thDmaj7at paper one more time?D Brother, 
my folks are gettinDmaj7'    up there in years 
MD6omma still thinks the  dDmaj7evil's in here 
GNow tell me buddy, don't yoAu ever wish 
We could Gwork a little less, catch a feAw 
more fish? YeaGh, maybe one day when 
we bothA strike it rich 
( Repeat * )Instru:DDmaj7D6Dmaj7We could Emsit here all night trying to mAake 
it make sense EmA little buzz is probably aGll 
we're gonna get But that's alright
( Repeat * )Outro:DDmaj7D6Dmaj7