Destiny คอร์ด - อ๊อฟ ปองศักดิ์ Feat.พัดชา Af2

หรือเพราะโชคชะตาส่งเราให้เกิดมาคู่กัน ฉันจึงได้เจอเธอบนโลกที่กว้างใหญ่ พัด : หรือเพราะความบังเอิญที่ทำให้เราได้รู้ใจ และฉันก็บังเอิญได้รักเธอคนนี้ อ๊อฟ : เหมือนเส้นด้ายบาง ๆ เชื่อมโยงให้ใจได้ผูกผั?น ค...
คอร์ดเพลง Destiny และเนื้อร้อง Destiny อ๊อฟ ปองศักดิ์ Feat.พัดชา Af2 เนื้อร้อง::หรือเพราะโชคชะตาส่งเราให้เกิดมาคู่กัน ฉันจึงได้เจอเธอบนโลกที่กว้างใหญ่ พัด : หรื...

เนื้อเพลง: Destiny - อ๊อฟ ปองศักดิ์ Feat.พัดชา Af2

ศิลปิน อ๊อฟ ปองศักดิ์ Feat.พัดชา Af2 | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
หรือเพราะโชคชะตาส่งเราให้เกิดมาคู่กัน ฉันจึงได้เจอเธอบนโลกที่กว้างใหญ่ พัด : หรือเพราะความบังเอิญที่ทำให้เราได้รู้ใจ และฉันก็บังเอิญได้รักเธอคนนี้ อ๊อฟ : เหมือนเส้นด้ายบาง ๆ เชื่อมโยงให้ใจได้ผูกผั?น คิดไหม เพราะอะไร แค่ตาสบตาเท่านั้นก็ซึ้งใจ พัด : ฉันไม่รู้จริง ๆ เหตุผลอะไรไม่สำคัญ แค่ใจตรงกันก็เกิพอแล้ว อ๊อฟ พัด : รักเธอ รักเธอ รู้เพียงเท่านั้น อ๊อฟ : แม้เราบังเอิญได้พบกัน พัด : หรือฟ้าบันดาลให้พบเธอ อ๊อฟ พัด : เราโชคดีที่เราต่างคนค้นเจอ แค่เสี้ยวนาทีที่พบเธอ หัวใจก็บอกให้รู้เรารักกัน อ๊อฟ : ฉันรู้ว่าเธอคืออีกครึ่งชีวิตที่หายไป รู้ว่าเธอเติมใจของฉันให้เต็มได้ พัด : ฉันรู้เพียงเธอทำให้ฉันสุขใจตั้งมากมาย รู้รักคืออะไรก็เพราะเธอคนนี้ อ๊อฟ : เหมือนเส้นด้ายบาง ๆ เชื่อมโยงให้ใจได้ผูกผั?น คิดไหม เพราะอะไร แค่ตาสบตาเท่านั้นก็ซึ้งใจ พัด : ฉันไม่รู้จริง ๆ เหตุผลอะไรไม่สำคัญ แค่ใจตรงกันก็เกิพอแล้ว อ๊อฟ พัด : รักเธอ รักเธอ รู้เพียงเท่านั้น อ๊อฟ : แม้เราบังเอิญได้พบกัน พัด : หรือฟ้าบันดาลให้พบเธอ อ๊อฟ พัด : เราโชคดีที่เราต่างคนค้นเจอ แค่เสี้ยวนาทีที่พบเธอ หัวใจก็บอกให้รู้เรารักกัน อ๊อฟ : เธอคือคนที่รอ คนที่ใจขอมา ฟ้าส่งเธอให้กัน พัด : ไม่ว่านานเท่าไร ก็จะรักรักเธอ มั่นใจว่าเธอคือคนนั้น อ๊อฟ พัด : รักเธอ รักเธอ รู้เพียงเท่านั้น อ๊อฟ : แม้เราบังเอิญได้พบกัน พัด : หรือฟ้าบันดาลให้พบเธอ อ๊อฟ พัด : เราโชคดีที่เราต่างคนค้นเจอ แค่เสี้ยวนาทีที่พบเธอ หัวใจก็บอกให้รู้เรารักกัน