Fight Club คอร์ด – The Octopuss

กฎข้อ 1 เราไม่พูดเกี่ยวกับเรื่อง... กฎข้อ 2 เราไม่พูดเกี่ยวกับเรื่อง... กฎข้อ 3 เราไม่พูดเกี่ยวกับเรื่อง... กฎข้อ 4 เราไม่พูดเกี่ยวกับเรื่อง...
คอร์ดเพลง Fight Club และ เนื้อร้อง Fight Club ของ The Octopuss ::กฎข้อ 1 เราไม่พูดเกี่ยวกับเรื่อง... กฎข้อ 2 เราไม่พูดเกี่ยวกับเรื่อง... กฎข้อ 3 ...
คอร์ดและเนื้อร้อง Fight Club ของ The Octopuss
Dmตื่นมาสูญเสียความจำ ร่างกายบอบช้ำเกินไป นี่มันที่ไหน ใครจะรู้ ใครจะรู้ตอบฉันที นั่งลงแล้วคิดทบทวน เรื่องราวที่ได้ทำไป จุดจบสุดท้าย มีแต่เสียง มีแต่เสียงคล้ายท่องมนต์ *G กฎข้Aอ 1 เรCาไม่พูดเกี่ยDวกับเรื่องG... กฎAข้อ 2 เCราไม่พูดเกี่Dยวกับเรื่อง.G.. กฎAข้อ 3 เCราไม่พูดเDกี่ยวกับเรื่องG... กฎAข้อ 4 เCราไม่พูดเDกี่ยวกับเรื่องG... กฎAข้อ 1 เCราไม่พูดเDกี่ยวกับเรื่องG... กฎAข้อ 2 เCราไม่พูดเกี่Dยวกับเรื่องG... กฎAข้อ 3 เCราไม่พูดเกี่Dยวกับเรื่อง.E.. Dmต้องเจอคำถามมากมาย เพื่อนฝูงพี่น้องเจ้านาย ต่างคนดูคล้ายไม่ยอมรับ ไม่ยอมรับที่ฉันทำ อยากบอกความลับมืดดำ ที่เก็บซ่อนใต้ความจำ แต่ความเจ็บช้ำ มากระซิบ มากระซิบและย้ำเตือน ( ซ้ำ * )**Am มา เข้าCมา เราเDชิญคุณ (ERobert Paulsen) Amมา เข้าCมา เรDาเชิญคุณ (RobEert Paulsen) Amมา เข้าCมา เราเDชิญคุณ (ERobert Paulsen) Amมา เข้าCมา เราDเชิญคุณE Dmเฝ้ารอให้ถึงค่ำคืน เวลาที่ฉันได้ตื่น ออกเดินตามหา ห้องแห่งนั้น ห้องแห่งนั้นอันแสนไกล เจ็บปวดเพียงแค่ใจกาย ผ่านความเจ็บช้ำปางตาย จุดจบสุดท้าย มีแต่เสียง มีแต่เสียงคล้ายท่องมนต์ ( ซ้ำ *, ** )Instru:Dm(16 Times)
  • Dm
  • G
  • A
  • C
  • D
  • E
  • Am
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : Fight Club - The Octopuss

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : The Octopuss | ทำนอง : เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ตื่นมาสูญเสียความจำ ร่างกายบอบช้ำเกินไป
นี่มันที่ไหน ใครจะรู้ ใครจะรู้ตอบฉันที
นั่งลงแล้วคิดทบทวน เรื่องราวที่ได้ทำไป
จุดจบสุดท้าย มีแต่เสียง มีแต่เสียงคล้ายท่องมนต์----------* กฎข้อ 1 เราไม่พูดเกี่ยวกับเรื่อง...
กฎข้อ 2 เราไม่พูดเกี่ยวกับเรื่อง... 
กฎข้อ 3 เราไม่พูดเกี่ยวกับเรื่อง...
กฎข้อ 4 เราไม่พูดเกี่ยวกับเรื่อง...
กฎข้อ 1 เราไม่พูดเกี่ยวกับเรื่อง...
กฎข้อ 2 เราไม่พูดเกี่ยวกับเรื่อง...
กฎข้อ 3 เราไม่พูดเกี่ยวกับเรื่อง... ----------ต้องเจอคำถามมากมาย เพื่อนฝูงพี่น้องเจ้านาย
ต่างคนดูคล้ายไม่ยอมรับ ไม่ยอมรับที่ฉันทำ
อยากบอกความลับมืดดำ ที่เก็บซ่อนใต้ความจำ
แต่ความเจ็บช้ำ มากระซิบ มากระซิบและย้ำเตือน
(ซ้ำ *)
----------** มา เข้ามา เราเชิญคุณ (Robert Paulsen)
มา เข้ามา เราเชิญคุณ (Robert Paulsen)
มา เข้ามา เราเชิญคุณ (Robert Paulsen)
มา เข้ามา เราเชิญคุณ ----------เฝ้ารอให้ถึงค่ำคืน เวลาที่ฉันได้ตื่น ออกเดินตามหา
ห้องแห่งนั้น ห้องแห่งนั้นอันแสนไกล
เจ็บปวดเพียงแค่ใจกาย ผ่านความเจ็บช้ำปางตาย
จุดจบสุดท้าย มีแต่เสียง มีแต่เสียงคล้ายท่องมนต์
(ซ้ำ *, **)