Game Over คอร์ด – Stamp Feat.YMCK with P.O.P (Japan)

บนน้ำบนฟ้า ดาวอังคารเมืองใต้บาดาล ต่างพิภพบุกพระอาทิตย์ขึ้นไป นรกสวรรค์ หรือแม้เขาวงกตตะลุยถนน ฝ่าฟัน กดดัน และบีบคั้นฉันผ่านมามากมาย ปัปปาดีดา แต่ที่เดียวอีกเรื่องเดียว ฉันไม่อาจจะเอาชนะ แค่นิดเดีย...
คอร์ดเพลง Game Over และ เนื้อร้อง Game Over ของ Stamp Feat.YMCK with P.O.P (Japan) ::บนน้ำบนฟ้า ดาวอังคารเมืองใต้บาดาล ต่างพิภพบุกพระอาทิตย์ขึ้นไป นรกสวรรค์ หรือแม้เ...

เนื้อเพลง : Game Over - Stamp Feat.YMCK with P.O.P (Japan)

ศิลปิน: Stamp Feat.YMCK with P.O.P (Japan) | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

บนน้ำบนฟ้า ดาวอังคารเมืองใต้บาดาล ต่างพิภพบุกพระอาทิตย์ขึ้นไป นรกสวรรค์ หรือแม้เขาวงกตตะลุยถนน ฝ่าฟัน กดดัน และบีบคั้นฉันผ่านมามากมาย ปัปปาดีดา แต่ที่เดียวอีกเรื่องเดียว ฉันไม่อาจจะเอาชนะ แค่นิดเดียวอีกก้าวเดียว ฉันทำไม่ได้ สะสมมา ฝึกวิชาเดินเก็บประสบการณ์มาตั้งเท่าไหร่ ก็หมดความหมาย* Game Over Game Overเมื่อได้มาพบรอยยิ้มของเธอเพียงแค่ได้มาเจอ พลังของฉันสูญสลายGame Over อยากพบเธอ กระโดดลงเหวฆ่าตัวตายยังไง ๆ ชาตินี้ฉันจะไม่ยอมผ่านขึ้น ๆ ลง ๆ ซ้ายขวาซ้าย เธอเดินตรงมาเราก็ตายไม่ต้อง Select Start กี่หนทาง กี่วิธี ไม่มี อะไรทั้งนั้นจะเทียบเคียง ท่าไม้ตาย สะบัดผมนั้นได้แค่หันมอง แค่หันมา แม้เก็บจนประสบการณ์ 99ก็หมดความหมาย (ซ้ำ *) Game Over Game OverPlaying A Game I'm ready to dieGame Over It's OverPlaying A Game I'm ready to die Game Over

ขยายกรอบเนื้อร้อง