คอร์ดเพลง How Much I Feel – Ambrosia

แชร์
แชร์ไปยัง

Lyric and chords

รูปภาพประกอบไปด้วย เนื้อร้อง และ คอร์ดเพลง How Much I Feel ของ Ambrosia ::I don't know how this whole business started Of you thinkin' that i had been unt...

เนื้อร้อง: How Much I Feel - Ambrosia

ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงI don't know how this whole business started Of you thinkin' that i had been untrueBut if you think that we'd be better parted It's gonna hurt me but i'll break away from youWell, just give me the sign and i will be gone, yeahh* That's how much i feel Feel for you, baby How much i need i need your touchHow much i live i live for your loving That's how much, that's how much That's howmuch, that's how muchI sleep alone, and late at night i'm dreamin' Of the togetherness that seems to be leavin' meI'd give it all and then i'd give some more If you would only love me like you had beforeTake hold of my hand and all will be forgiven(*) So you try Try to stay in the middle And then you cry Well you cry just a littleThen you both realize Just how foolish you've been And you try to make amendsBut you're better off as friends 'cause that's how much, that's how much That's how much,that's how muchHow's your life been goin' on I've got a wife now Years we've been goin' strong There's justsomething that i've got to say Sometimes when we make love I still can see your faceJust try to recall When we were as one That's how much i feel Feel for you, babyHow much i need I need your touch How much i live I live for your loving That's how much
ขยายกรอบเนื้อร้อง