คอร์ดเพลง I Know Places – Taylor Swift

แชร์
แชร์ไปยัง

Lyric and chords

รูปภาพประกอบไปด้วย เนื้อร้อง และ คอร์ดเพลง I Know Places ของ Taylor Swift ::You stand with your hand on my waist lineIt's a scene and we're out here in plai...

เนื้อร้อง: I Know Places - Taylor Swift

อัลบั้ม : 1989You stand with your hand on my waist lineIt's a scene and we're out here in plain sightI can hear them whisper as we pass byIt's a bad sign, bad signSomething happens when everybody finds outSee the vultures circling dark cloudsLove's a fragile little flame, it could burn outIt could burn outCause they got the cages, they got the boxesAnd gunsThey are the hunters, we are the foxesAnd we runBaby, I know places we won't be foundAnd they'll be chasing their tails tryin' to track us downCause I, I know places we can hideI know places, I know placesLights flash and we'll run for the fencesLet them say what they want, we won't hear itLoose lips sink ships all the damn timeNot this timeJust grab my hand and don't ever drop itMy loveThey are the hunters, we are the foxesAnd we runBaby, I know places we won't be foundAnd they'll be chasing their tails tryin' to track us downCause I, I know places we can hideI know placesThey are the hunters, we are the foxesAnd we runJust grab my hand and don't ever drop itMy loveBaby, I know places we won't be foundAnd they'll be chasing their tails tryin' to track us downCause I, I know places we can hideI know placesThey take their shots, but we're bulletproofI know placesAnd you know for me, it's always youI know placesIn the dead of night, your eyes so greenI know placesAnd I know for you, it's always meI know places
ขยายกรอบเนื้อร้อง