คอร์ดเพลง I Met A Girl – William Michael Morgan

Lyric and chords

คอร์ดเพลง I Met A Girl และ เนื้อร้อง I Met A Girl ของ William Michael Morgan ::She don't laugh at everything but when she does the planet swingsaround herS...

เนื้อร้อง: I Met A Girl - William Michael Morgan

ศิลปิน: William Michael Morgan | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงShe don't laugh at everything but when she does the planet swingsaround herShe don't step on sidewalks seams, her teenage boyfriends all stilldream about herShe don't need the glitter of the vegas lights, she blow a kissand leave itspinning' like a tilt a whirl* I met a girl She made me smile, she made me wait She crossed the street,shecrossed my heart She fixed her dress, she bit her lip, she let me up I met a girlwith crazyshoes and baby blues The way she moves is changing my whole world (I met a girl)The sunshine waits for her to wake up, she's a pony tail no make up saturday'Cause she don't need umbrellas in the summer rain, she could catch the eye ofa hurricaneIn blue jeans and pearls(*) She turned around and it felt likethe world turned upside down And the only thingI could say was hey , andI'm so glad she didn't walk awayShe dances like nobody sees her, I can't believeI get to be here in her world(*)
ขยายกรอบเนื้อร้อง