คอร์ดเพลง Le Freak – Chic

แชร์
แชร์ไปยัง

Lyric and chords

รูปภาพประกอบไปด้วย เนื้อร้อง และ คอร์ดเพลง Le Freak ของ Chic ::* Aaahh Freak out! <strong>Le Freak</strong>, C'est Chic Freak out! Aaahh Freak ...

เนื้อร้อง: Le Freak - Chic

ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง* Aaahh Freak out! Le Freak, C'est Chic Freak out! Aaahh Freak out! Le Freak, C'est ChicFreak out! Aaahh Freak out! Le Freak, C'est Chic Freak out! Aaahh Freak out! Le Freak,C'est Chic Freak out!Have you heard about the new dance craze Listen to us, I'm sure you'll be amazedBig fun to be had by everyone It's up to you, It surely can be done Young and old are doingit, I'm told Just one try, and you too will be sold It's called Le Freak! They're doing it nightand day Allow us, we'll show you the way(*) ** All that pressure got you down Has your head spinning all around Feel the rhythm,check the ride Come on along and have a real good time Like the days of stoppingat the Savoy Now we freak, oh what a joy Just come on down, two fifty fourFind a spot out on the floor(*) Now Freak! I said Freak! Now Freak!(** / *)
ขยายกรอบเนื้อร้อง