Magic Hour คอร์ด - ไอซ์ Mrs.Slave

ทุกๆ วินาทีก็เพ้อก็คิดถึงแต่เธอ ทุก ๆ ลมหายใจก็มีแต่เธออยู่ข้างใน หัวใจของฉันที่เคยอยู่ตรงอกข้างซ้าย มันไม่อยู่แล้ว เธอมาขโมยไป เหตุเกิดจากวันที่เราได้พบได้เจอ และเธอยิ้มให้กัน แค่นาทีนั้น ก็เพ้อและก็...
คอร์ดเพลง Magic Hour และเนื้อร้อง Magic Hour ไอซ์ Mrs.Slave เนื้อร้อง::ทุกๆ วินาทีก็เพ้อก็คิดถึงแต่เธอ ทุก ๆ ลมหายใจก็มีแต่เธออยู่ข้างใน หัวใจของฉันที่...

เนื้อเพลง: Magic Hour - ไอซ์ Mrs.Slave

ศิลปิน ไอซ์ Mrs.Slave | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ทุกๆ วินาทีก็เพ้อก็คิดถึงแต่เธอ ทุก ๆ ลมหายใจก็มีแต่เธออยู่ข้างใน หัวใจของฉันที่เคยอยู่ตรงอกข้างซ้าย มันไม่อยู่แล้ว เธอมาขโมยไป เหตุเกิดจากวันที่เราได้พบได้เจอ และเธอยิ้มให้กัน แค่นาทีนั้น ก็เพ้อและก็ฝัน เหมือนว่าตัวฉันนั้นยืนอยู่ โลกที่เห็นแค่เธอเท่านั้น Love is the magic hour เธอมาทําให้ฉันอยู้ใน The magic hour มีแค่เธอคนเดียว ที่เผลอใจให้ง่าย ๆ ไป หรือว่าเธอนั้น ร่ายเวทย์มนต์สะกดฉัน This is the magic hour รู้ตัวอีกทีก็รักเธอไปหมดใจฉัน ถอนใจก็ไม่ได้ ให้ถอนตัวก็คงยาก Magic hour. I'm in magic hour ทุกคืน ยังมีเธอในความฝัน นับวัน มันควบคุมใจไม่ไหว ห้ามใจอย่างไรก็มัวแต่เพ้อไป เหตุเกิดจากวันที่เราได้พบได้เจอ และเธอยิ้มให้กัน แค่นาทีนั้น มันก็เพ้อและก็ฝัน เหมือนว่าตัวฉันนั้นยืนอยู่ โลกที่เห็นแค่เธอเท่านั้น Love is the magic hour เธอมาทําให้ฉันอยู้ใน The magic hour มีแค่เธอคนเดียว ที่เผลอใจให้ง่าย ๆ ไป หรือว่าเธอนั้น ร่ายเวทย์มนต์สะกดฉัน This is the magic hour รู้ตัวอีกทีก็รักเธอไปหมดใจฉัน ถอนใจก็ไม่ได้ ให้ถอนตัวก็คงยาก Magic hour. I'm in magic hour Love is my love is my love is my love Stay my heart Stay my heart Stay my heart Love is the magic hour เธอมาทําให้ฉันอยู้ใน The magic hour มีแค่เธอคนเดียว ที่เผลอใจให้ง่าย ๆ ไป หรือว่าเธอนั้น ร่ายเวทย์มนต์สะกดฉัน This is the magic hour รู้ตัวอีกทีก็รักเธอไปหมดใจฉัน ถอนใจก็ไม่ได้ ให้ถอนตัวคงยาก Magic hour. I'm in magic hour Love is the magic hour เธอมาทําให้ฉันอยู้ใน The magic hour มีแค่เธอคนเดียว ที่เผลอใจให้ง่าย ๆ ไป หรือว่าเธอนั้น ร่ายเวทย์มนต์สะกดฉัน This is the magic hour รู้ตัวอีกทีก็รักเธอไปหมดใจฉัน ถอนใจก็ไม่ได้ ให้ถอนตัวคงยาก Magic hour. I'm in magic hour