Messenger คอร์ด – ปราโมทย์ วิเลปะนะ

แต่มันเป็นเพียงความรักที่ฝากมา มันเป็นเพียงดอกไม้ที่ใครวาน ส่งผ่านทางฉัน ฝากให้เธอไว้ ไม่ได้มาจากฉันเลยสักนิด มันเป็นเพียงความรักที่ฝากมา...
Tuning Down ½ to Eb
คอร์ดเพลง Messenger และ เนื้อร้อง Messenger ของ ปราโมทย์ วิเลปะนะ ::แต่มันเป็นเพียงความรักที่ฝากมา มันเป็นเพียงดอกไม้ที่ใครวาน ส่งผ่านทางฉัน ฝากให้เ...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง Messenger ของ ปราโมทย์ วิเลปะนะ
Tuning Down ½ to Eb
Intro:Amaj7 G#m7 F#m7 C#m7Bดอกไม้ที่เEธอได้รับ กับข้อความC#m7ที่ได้เห็น กับยิ้มของF#m7เธอแบบนั้น มันปั่นBsus4ป่วนในใBจ จากทุก Emaj9 ๆ คำว่ารัก จากทุกคำC#m7ที่ส่งถึง ฉันทุกข์เมื่อF#m7เธอแอบซึ้ง ได้แต่Bsus4เก็บข้างใBA G#m7คง อาจจะดี ถ้ามันC#m7เป็นคำที่ฉันนั้นบอกF#m7เอง ออกจากใจอย่างที่ฉันBคิดไว้ *E แต่มันเป็นเพียงความรักที่B/Ebฝากมา C#m7 มันเป็นเพียงดอกBไม้ที่ใครวาน Aส่งผ่านทางฉัน G#m7 ฝากให้เC#m7ธอไว้ F#m7 ไม่ได้มาจากB7ฉันเลยสักนิด Eมันเป็นเพียงความรักB/Ebที่ฝากมา C#m7 เพียงเป็นความคิดBถึงที่ใครเขา อAยากให้เธอรู้ G#m7ฝากให้เC#m7ธอรับ F#m7ฉันก็แค่เพียงB7คนที่ส่ง(Eมา E7) Instru.:EC#m7F#m7Bดอกไม้ที่Emaj9เธอไม่เห็น และรักที่C#m7เธอไม่รู้ ลึกซึ้งมาF#m7นานแค่ไหน ก็ไม่Bsus4เคยจะบอกไBป เพื่อนคนEmaj9นึงอย่างฉัน ก็รู้เป็นC#m7ได้แค่ไหน ถึงช้ำจF#m7ะทำต่อไป สิ่งที่ใBครไหว้วาAG#m7ดี อาจจะดี ถ้ามันเC#m7ป็นคำที่ฉันได้บอกF#m7เอง ออกจากใจกับเธอแค่Bสักครั้ง ( ซ้ำ ** )Amaj7อึดอัดจิตF#7ใจแค่ไหนไG#m7ม่เคยคงC#m7ไม่รู้ ทุกF#m7นาที Bอย่างที่มันEbm7เป็นอยู่ตรงG#นี้ Instru:C#Bbm7Ebm7G#Eอยากให้C#m7เป็นคำที่ฉันได้บอกF#m7เอง ออกจากใจอย่างที่ฉันBคิดไว้ ( ซ้ำ ** )Outro:Amaj7 G#m7 C#m7F#m7 BE Emaj7E
 • E
 • C#m7 or Db
 • F#m7 or Gb
 • Bsus4
 • B
 • Emaj9
 • A
 • B7
 • E7
 • Amaj7
 • F#7 or Gb
 • Ebm7 or D#
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : Messenger - ปราโมทย์ วิเลปะนะ

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ดอกไม้ที่เธอได้รับ กับข้อความที่ได้เห็น
กับยิ้มของเธอแบบนั้น มันปั่นป่วนในใจ 
จากทุก ๆ คำว่ารัก จากทุกคำที่ส่งถึง
ฉันทุกข์เมื่อเธอแอบซึ้ง ได้แต่เก็บข้างใน ----------คง อาจจะดี ถ้ามันเป็นคำที่ฉันนั้นบอกเอง 
ออกจากใจอย่างที่ฉันคิดไว้----------* แต่มันเป็นเพียงความรักที่ฝากมา
 มันเป็นเพียงดอกไม้ที่ใครวาน ส่งผ่านทางฉัน
 ฝากให้เธอไว้ ไม่ได้มาจากฉันเลยสักนิด
มันเป็นเพียงความรักที่ฝากมา
 เพียงเป็นความคิดถึงที่ใครเขา อยากให้เธอรู้
 ฝากให้เธอรับ ฉันก็แค่เพียงคนที่ส่งมา ----------ดอกไม้ที่เธอไม่เห็น และรักที่เธอไม่รู้
ลึกซึ้งมานานแค่ไหน ก็ไม่เคยจะบอกไป
เพื่อนคนนึงอย่างฉัน ก็รู้เป็นได้แค่ไหน
ถึงช้ำจะทำต่อไป สิ่งที่ใครไหว้วาน ----------ดี อาจจะดี ถ้ามันเป็นคำที่ฉันได้บอกเอง 
ออกจากใจกับเธอแค่สักครั้ง
(ซ้ำ **)
อึดอัดจิตใจแค่ไหนไม่เคยคงไม่รู้ ทุกนาที 
อย่างที่มันเป็นอยู่ตรงนี้ 
อยากให้เป็นคำที่ฉันได้บอกเอง 
ออกจากใจอย่างที่ฉันคิดไว้ 
(ซ้ำ **)