คอร์ดเพลง Oh Love – Green Day

เนื้อร้อง Oh Love

Oh Love, oh love Won't you rain on me tonight? Oh life, oh life Please don't pass me by Don't stop, don't stop Don't stop when the red lights flash Oh ride, free ride Won't you take me close to you [Chorus] Far away, far away Waste away tonight I'm wearing my heart on a noose Far away, far away Waste away tonight Tonight my heart's on the loose Oh lights and action I just can't be satisfied Oh losers and choosers Won't you please hold on my life Oh hours and hours Like the dog years of the day Old story, same old story Won't you see the light of day [Chorus] Far away, far away Waste away tonight I'm wearing my heart on a noose Far away, far away Waste away tonight Tonight my heart's on the loose Talk myself out of feeling Talk my way out of control Talk myself out of falling in love Falling in love with you [Instrumental] Oh love, oh Love Won't you rain on me tonight Oh ride, free ride Won't you take me close to you [Chorus] Far away, far away Waste away tonight I'm wearing my heart on a noose Far away, far away Waste away tonight Tonight my heart's on the loose [Chorus] Far away, far away Waste away tonight I'm wearing my heart on a noose Far away, far away Waste away tonight Tonight my heart's on the loose Tonight my heart's on the loose... Tonight my heart's on the loose...

ขยายกรอบเนื้อร้อง
ป้ายกำกับ: ,

คอร์ดเพลง

คอร์ดเพลง Oh Love - Green Day
ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง
เพลง oh i love you, เพลง oh my love, เพลง oh my love เกาหลี, คอร์ด oh love, guitar chords oh love, คอร์ด oh love, oh love chords tab, oh my love chords john lennon, oh my love เนื้อเพลง แปล, oh love เนื้อเพลง