One Night Stand คอร์ด – Tattoo Colour

ค่ำคืนนี้ได้ผ่านพ้นไปเธอกับฉันไม่มีผู้ใด เมื่ออารมณ์บังคับจิตใจ และเธอกับฉันก็พลันหวั่นไหว แต่ความจริงที่เรารู้ดีจบคืนนี้คงต้องไป พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร ที่พบกันในตอนเช้า ...
คอร์ดเพลง One Night Stand และ เนื้อร้อง One Night Stand ของ Tattoo Colour ::ค่ำคืนนี้ได้ผ่านพ้นไปเธอกับฉันไม่มีผู้ใด เมื่ออารมณ์บังคับจิตใจ และเธอกับฉันก็พล...
คอร์ดและเนื้อร้อง One Night Stand ของ Tattoo Colour
Intro:Em7Dm7(2 Times)Em7เพียงคำเดียวบอกมาเบา ๆ เธDm7อเหงาหรือคิดอะไร เธอกัCmaj7บฉันรู้กันแค่ในคืนนี้ บอกAm7กันดี ๆ คงเD7ข้าใจ Em7เพียงคำเดียวบอกมาเบา ๆ เธอDm7เหงาหรือคิดอย่างไร แต่ที่Cmaj7เห็นแววตาทุกอย่างมันฟ้อง เธอAm7กลับมาหลอก ให้D7ฉันนั้นเดินเข้Gmaj7าไป * Am7 ย่าปล่อยใจในคืนที่Gmaj7สับสน กัAm7บใครสักคน ที่ไม่E/G#รู้เป็นใคF#m/AE/B ** ค่ำคืCmaj7นนี้ได้ผ่านพ้นไปเธอกับBm7ฉันไม่มีผู้ใด เมื่ออAm7ารมณ์บังคับจิตใจ และเธอกับGmaj7ฉันก็พลันหวั่นไหว แต่ความจCmaj7ริงที่เรารู้ดีจบคืนBm7นี้คงต้องEm7ไป ( พรุ่งAm7นี้จะเป็นอย่างไร ที่D7พบกันในตอนเช้า แล้วเดินจากไป ) ( สุดAm7ท้ายเมื่อเธอจากไป ที่เหD7ลือ คือความอ้างว้างเพราะไม่มีใคร )Instru.:Gmaj7Gmaj7Em7คน ๆ นึงผ่านมาคืนนึง มีDm7ความลึกซึ้งอะไร จบอย่าง Cmaj7นั้นทุกวัน ไม่เคยจะคิด Am7ชีวิตเธอมีไว้เD7พื่อใคร Em7มองตัวเองตื่นมาลืมตา เฝ้าหาDm7สักคนห่วงใย คำว่Cmaj7ารักไม่เคยสัมผัสไม่เห็น สิ่Am7งที่มันเป็นตอน D7นี้มีใครเข้าGmaj7ใจ ( ซ้ำ *,**,)Instru:Em7Dm7(2 Times)Cmaj7Bm7Am7D7( ซ้ำ *,**,** )Outro:Em7Dm7(2 Times)Cmaj7Bm7 Em7Am7D7Gmaj7
ศิลปิน: Tattoo Colour | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

เนื้อร้อง: One Night Stand - Tattoo Colour

เพียงคำเดียวบอกมาเบา ๆ เธอเหงาหรือคิดอะไร 
เธอกับฉันรู้กันแค่ในคืนนี้ บอกกันดี ๆ คงเข้าใจ 
เพียงคำเดียวบอกมาเบา ๆ เธอเหงาหรือคิดอย่างไร
แต่ที่เห็นแววตาทุกอย่างมันฟ้อง เธอกลับมาหลอก
ให้ฉันนั้นเดินเข้าไป 

* ย่าปล่อยใจในคืนที่สับสน กับใครสักคน ที่ไม่รู้เป็นใคร

** ค่ำคืนนี้ได้ผ่านพ้นไปเธอกับฉันไม่มีผู้ใด เมื่ออารมณ์บังคับจิตใจ และเธอกับฉันก็พลันหวั่นไหว แต่ความจริงที่เรารู้ดีจบคืนนี้คงต้องไป ( พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร ที่พบกันในตอนเช้า แล้วเดินจากไป ) ( สุดท้ายเมื่อเธอจากไป ที่เหลือ คือความอ้างว้างเพราะไม่มีใคร )

คน ๆ นึงผ่านมาคืนนึง มีความลึกซึ้งอะไร จบอย่าง นั้นทุกวัน ไม่เคยจะคิด ชีวิตเธอมีไว้เพื่อใคร มองตัวเองตื่นมาลืมตา เฝ้าหาสักคนห่วงใย คำว่ารักไม่เคยสัมผัสไม่เห็น สิ่งที่มันเป็นตอน นี้มีใครเข้าใจ ( ซ้ำ *,**,)Instru:Cmaj7( ซ้ำ *,**,** ) Outro:Cmaj7