Please คอร์ด – อะตอม ชนกันต์

รู้ฉันรู้ยังไงก็คงไม่ต่างรู้ฉันรู้ยังไงเธอก็เลือกเขารู้ถึงฉันขอร้องยังไงเธอคงต้องลืมเรื่องของเราเพราะว่าเขาดีกว่าเพราะเขาสำคัญกว่ารู้เธอมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่ทำให้เธอไม่คิดจะอยู่กับฉันอาจเป็นเพราะเธอ...
คอร์ดเพลง Please และ เนื้อร้อง Please ของ อะตอม ชนกันต์ ::รู้ฉันรู้ยังไงก็คงไม่ต่างรู้ฉันรู้ยังไงเธอก็เลือกเขารู้ถึงฉันขอร้องยังไงเธอคงต้อ...

เนื้อเพลง : Please - อะตอม ชนกันต์

ศิลปิน: อะตอม ชนกันต์ | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

รู้ฉันรู้ยังไงก็คงไม่ต่างรู้ฉันรู้ยังไงเธอก็เลือกเขารู้ถึงฉันขอร้องยังไงเธอคงต้องลืมเรื่องของเราเพราะว่าเขาดีกว่าเพราะเขาสำคัญกว่ารู้เธอมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่ทำให้เธอไม่คิดจะอยู่กับฉันอาจเป็นเพราะเธอแค่เหงาใจในวันที่เราพบกัน เธอแค่มีความสุขแต่ว่าเธอไม่ได้รักกันแต่ฉัน รัก รักเธอไปแล้วทั้งใจรู้ ฉันรู้ว่าเธอต้องไปแต่อยากจะขอร้องเธออีกครั้งโปรด รักฉันรักฉันเถอะนะจะไม่ทำให้เธอเสียใจรู้ ฉันสู้เขาไม่ไหวเทียบกับใครที่เธอมีแต่เลือกฉัน เลือกฉันได้ไหมฉันจะดูแลเธอให้ดีโปรดถามใจเธออีกทีเพราะทั้งใจฉันมันยังมีแค่เธอรู้ว่าระหว่างเรานั้นมีบางอย่างฉันรู้ว่าใจหนึ่งเธอก็ยังมีฉันรู้ทุกครั้งที่เรามองตายังทำให้ใจของเธอสั่นทุกอย่างที่ผ่านมานั้นมันคือเรื่องจริงเพราะฉัน รัก รักเธอไปแล้วทั้งใจรู้ ฉันรู้ว่าเธอต้องไปก็อยากจะขอร้องเธออีกครั้งโปรด รักฉันรักฉันเถอะนะจะไม่ทำให้เธอเสียใจรู้ ฉันสู้เขาไม่ไหวเทียบกับใครที่เธอมีแต่เลือกฉัน เลือกฉันได้ไหมฉันจะดูแลเธอให้ดีโปรดถามใจเธออีกทีเพราะทั้งใจฉันมันยังมีแค่เธอยังมีแค่เธอโปรด รักฉันรักฉันเถอะนะจะไม่ทำให้เธอเสียใจรู้ ฉันสู้เขาไม่ไหวเทียบกับใครที่เธอมีแต่ รักฉันรักฉันเถอะนะจะไม่ทำให้เธอเสียใจรู้ ฉันสู้เขาไม่ไหวเทียบกับใครที่เธอมีแต่เลือกฉัน เลือกฉันได้ไหมฉันจะดูแลเธอให้ดีโปรดถามใจเธออีกทีเพราะทั้งใจฉันมันยังมีแค่เธอเพราะทั้งใจฉันมันยังมีแค่เธอ...

ขยายกรอบเนื้อร้อง