คอร์ดเพลง Scars – James Bay

แชร์
แชร์ไปยัง

Lyric and chords

รูปภาพประกอบไปด้วย เนื้อร้อง และ คอร์ดเพลง Scars ของ James Bay ::You're setting off, It's time to go, the engine'srunning My mind is lost, We alw...

เนื้อร้อง: Scars - James Bay

ศิลปิน: James Bay | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงYou're setting off, It's time to go, the engine'srunning My mind is lost, We always knew thisday was coming And now it's more frighteningthan it's ever gonna be We grow apart,I watch you on the red horizon Your lion's heartWill protect you under stormy skies AndI will always be listening for your laughter andyour tears And as soon as I can hold you onceagain I won't let go of you, I swear* We live through scars this timeBut I've made up my mind We can't leave usbehind anymoreYour hands are cold, Your lips are turning blue,you're shaking This fragile heart, So heavy inmy chest, it's breaking And in the dark, you tryto make a pay phone call to me But you'remiles away, You're breaking up, you're on yourown It's hard to take, I need an hour just to sayhello And I can't make the truth of this work outfor you or me And for all the pennies in yourpocket We barely get a second just to speak (ซ้ำ *) ** We'll have to hurt for now But next timethere's no doubt 'Cause I can't go without youanymore (ซ้ำ *,**) No, I can't go without you anymore
ขยายกรอบเนื้อร้อง