See Scape คอร์ด – Scrubb

ฉันคนหนึ่ง ที่เคยมีความฝัน และฉันวันหนึ่ง ก็ทิ้งมันไว้เช่นกัน วันหนึ่งเหตุการณ์ที่มาล่วงเลยผ่านไป วันหนึ่งอะไรที่เก็บไว้ก็คงอยู่อย่างนั้น และเธอคนหนึ่ง ก็คงมีความฝัน และฉันไม่อยาก ให้เธอปล่อยไว้เช่นกั...
คอร์ดเพลง See Scape และ เนื้อร้อง See Scape ของ Scrubb ::ฉันคนหนึ่ง ที่เคยมีความฝัน และฉันวันหนึ่ง ก็ทิ้งมันไว้เช่นกัน วันหนึ่งเหตุการณ์ท...

เนื้อร้อง: See Scape - Scrubb

ศิลปิน: Scrubb | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

ฉันคนหนึ่ง ที่เคยมีความฝัน และฉันวันหนึ่ง ก็ทิ้งมันไว้เช่นกัน วันหนึ่งเหตุการณ์ที่มาล่วงเลยผ่านไป วันหนึ่งอะไรที่เก็บไว้ก็คงอยู่อย่างนั้น และเธอคนหนึ่ง ก็คงมีความฝัน และฉันไม่อยาก ให้เธอปล่อยไว้เช่นกัน เมื่อวันเปลี่ยนเหตุการณ์ก็ผ่านไปไม่คืนกลับมา แต่ครั้งหนึ่งหากเธอจะจับมือออกไปกับฉัน * (แค่)ออกไปมองฟ้าและน้ำที่กว้างใหญ่ ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามา จากสุดไกลตา โลกอันกว้างใหญ่เรามันแค่ใคร (แค่)ออกไปมองฟ้าและน้ำที่กว้างใหญ่ ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามา จากสุดปลายฟ้า โลกอันกว้างใหญ่ เลือกทางที่ไปของเธอ(เลือกทางที่เดิน) ฉันจะไปกับเธอด้วยเพลงนี้ ด้วยเพลงนี้ วันหนึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาล่วงเลยผ่านไป วันหนึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านไปอาจลอยกลับมา (ซ้ำ *,*)

ขยายกรอบเนื้อร้อง