So What คอร์ด – The Bottom Blues

* อยากจะขอ ให้เธอมั่นใจ เพราะไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านไป แต่หัวใจฉันยังคงอยู่นะ และไม่ต้องกลัวว่า พรุ่งนี้เจอใครที่ดีกว่า ก็รู้ไว้นะเธอคือหนึ่งของหัวใจ ก็เธอน่ะ เธอชอบเอาแต่ใจ คิดไปเองว่าฉันไม่ห่วงใย เธอโอ้...
คอร์ดเพลง So What และ เนื้อร้อง So What ของ The Bottom Blues ::* อยากจะขอ ให้เธอมั่นใจ เพราะไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านไป แต่หัวใจฉันยังคงอยู่นะ และไม่...

เนื้อเพลง : So What - The Bottom Blues

ศิลปิน: The Bottom Blues | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

* อยากจะขอ ให้เธอมั่นใจ เพราะไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านไป แต่หัวใจฉันยังคงอยู่นะ และไม่ต้องกลัวว่า พรุ่งนี้เจอใครที่ดีกว่า ก็รู้ไว้นะเธอคือหนึ่งของหัวใจ ก็เธอน่ะ เธอชอบเอาแต่ใจ คิดไปเองว่าฉันไม่ห่วงใย เธอโอ้เธอ เธอจะรู้บ้างไหม ว่าเธอ สำคัญเหนือใคร ** So what every know the princess oh I love you oh I love you So what every know the cinderella I love you oh I love you So what every know the angel oh I love you oh I love you So what every know the monalisa I love you oh I love you my darling (ซ้ำ *, **)

ขยายกรอบเนื้อร้อง