คอร์ดเพลง Stay – Getsunova

แชร์
แชร์ไปยัง

Lyric and chords

รูปภาพประกอบไปด้วย เนื้อร้อง และ คอร์ดเพลง Stay ของ Getsunova ::อาจมีฝนที่หล่นมาชั่วคราวและเมฆขาวที่ผ่านมาเพียงชั่วคืนเจอะกับลมก็ปลิวไป ไม่มีใคร...

เนื้อร้อง: Stay - Getsunova

ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงอาจมีฝนที่หล่นมาชั่วคราวและเมฆขาวที่ผ่านมาเพียงชั่วคืนเจอะกับลมก็ปลิวไป ไม่มีใครรื้อฟื้นไม่ได้เป็นความยั่งยืนเสมอไปแต่กับเธอที่ผ่านมาชั่วคราวและเรื่องราวที่เปลี่ยนไปชั่วข้ามคืนกับอะไรที่เป็นไป ก็ยังไม่เคยลืมเหมือนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจเราไม่เคยจะรักกัน มีแต่วันที่อ่อนไหวผ่านเลยไปและไม่เคยจะกลับมาเป็นแค่ความประทับใจ ที่ยังคงแน่นหนามีแต่ฝนมีแต่ฟ้าที่เข้าใจใต้ต้นไม้ที่ไม่มีร่มเงากิ่งก้านมันไม่ได้สูงสักเท่าไรแต่รากลึกลงในดิน หยั่งลึกลงในใจมีความหมาย ที่มากมายตลอดมาเราไม่เคยจะรักกัน มีแต่วันที่อ่อนไหวผ่านเลยไปและไม่เคยจะกลับมาเป็นแค่ความประทับใจ ที่ยังคงแน่นหนามีแต่ฝนมีแต่ฟ้าที่เข้าใจเราไม่เคยจะรักกัน มีแต่วันที่อ่อนไหวผ่านเลยไปและไม่เคยจะกลับมาเป็นแค่ความประทับใจ ที่ยังคงแน่นหนามีแต่ฝนมีแต่ฟ้าที่เข้าใจ...ที่เข้าใจ ที่เข้าใจ..ใต้ต้นไม้ที่ไม่มีร่มเงากิ่งก้านมันไม่ได้สูงสักเท่าไรแต่รากลึกลงในดินหยั่งลึกลงในใจมีความหมาย ที่มากมายตลอดมาแต่รากลึกลงในดินหยั่งลึกลงในใจมีความหมาย ที่มากมายตลอดมา
ขยายกรอบเนื้อร้อง