Sunglasses คอร์ด – Be For Tomorrow

แสงที่ส่องมาผ่านสายตา เบาบางลงกว่าที่เคยรักที่ผ่านเลยยังไม่จาง ยังคงเศร้าเสียใจ* จะมีสิ่งใดมั้ยที่ทำให้ความเจ็บความช้ำนั้นเลือนลางไปจะมีสิ่งใดมั้ยที่ทำให้ความเจ็บปวดมันน้อยไป** ดั่งเช่น Sungla...
คอร์ดเพลง Sunglasses และ เนื้อร้อง Sunglasses ของ Be For Tomorrow ::แสงที่ส่องมาผ่านสายตา เบาบางลงกว่าที่เคยรักที่ผ่านเลยยังไม่จาง ยังคงเศร้าเสียใจ*...

เนื้อเพลง : Sunglasses - Be For Tomorrow

ศิลปิน: Be For Tomorrow | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

แสงที่ส่องมาผ่านสายตา เบาบางลงกว่าที่เคยรักที่ผ่านเลยยังไม่จาง ยังคงเศร้าเสียใจ* จะมีสิ่งใดมั้ยที่ทำให้ความเจ็บความช้ำนั้นเลือนลางไปจะมีสิ่งใดมั้ยที่ทำให้ความเจ็บปวดมันน้อยไป** ดั่งเช่น Sunglasses ที่ทำให้แสงที่คอยส่องมานั้นดูเบาลงจืดจาง ไม่ต้องรู้ความจริงซักเท่าไรดั่งใจฉัน (ใจฉันไม่...) ที่ไม่พร้อมจะรู้อะไรจะมีบ้างมั้ยซักสิ่งที่กรองหัวใจให้ไม่พบความจริงร้าย ๆ (อย่างที่เป็น) (ซ้ำ *,**) ดั่งเช่น Sunglasses ที่ทำให้แสงที่ส่องมานั้นดูเบาลงจืดจาง ไม่ต้องรู้ความจริงอีกต่อไปดั่งใจฉัน (ใจฉันไม่...) ที่ไม่พร้อมรู้อะไรยังไม่พร้อมจะรับความจริงจากเรื่องราวทุก ๆ สิ่ง ที่มันทำร้ายใจ

ขยายกรอบเนื้อร้อง