คอร์ดเพลง The Blizzard – Jim Reeves

เนื้อร้อง The Blizzard

There's a blizard coming on, how I'm wishing I was home For my pony's lame, and he can hardly stand Listen to that norther sigh, if we don't get home we'll die But, it's only seven miles to Mary Ann's It's only seven miles to Mary Ann's You can bet we're on her mind, for it's nearly supertime And I'll bet there's hot bisquets in the pan Lord, my hands feel like there froze And there's a numbness in my toes But, it's only five more miles to Mary Ann's It's only five more miles to Mary Ann's That wind's howling and it seems  Mighty like a woman's scream And we'd best be moving faster if we can Dan just think about that barn With the hay so soft and warm For it's only more miles to Mary Ann's It's only three more miles to Mary Ann's Dan get up you ornery cuss, or you'll be the death of us I'm so weary, but I'll help you if I can Alright Dan, perhaps it's best, if we stop a while and rest For it's still a hundred yards to Mary Ann's It's still a hundred yards to Mary Ann's Late that night the storm was gone They found him there at dawn He'd-a-made it but he just couldn't leave old Dan Yes, they found him there on the plains Hands froze to the reigns He was just a hundred yards form Mary Ann's He was just a hundred yards from Mary Ann's

ขยายกรอบเนื้อร้อง
ป้ายกำกับ: ,

คอร์ดเพลง

คอร์ดเพลง The Blizzard - Jim Reeves
ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง
chords the blizzard, chords the blizzard, the blizzard chords jim reeves, the blizzard chords, the blizzard chords johnny cash, the blizzard guitar chords