คอร์ดเพลง The Night Before – The Beatles

Lyric and chords

คอร์ดเพลง The Night Before และ เนื้อร้อง The Night Before ของ The Beatles ::We said our goodbyes, ah, the night before Love was in your eyes, ah, the night ...

เนื้อร้อง: The Night Before - The Beatles

ศิลปิน: The Beatles | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงWe said our goodbyes, ah, the night before Love was in your eyes, ah, the night before Now today I find you have changed your mind Treat me like you did the night before Were you telling lies, ah, the night before? Was I so unwise, ah, the night before? When I held you near you were so sincere Treat me like you did the night before Last night is a night I will remember you by When I think of things we did it makes me wanna cry We said our goodbye, ah, the night before Love was in your eyes, ah, the night before Now today I find you have changed your mind Treat me like you did the night before, Yes When I held you near you were so sincere Treat me like you did the night before Last night is a night I will remember you by When I think of things we did it makes me wanna cry Were you telling lies, ah, the night before? Was I so unwise, ah, the night before? When I held you near you were so sincere Treat me like you did the night before Like the night before
ขยายกรอบเนื้อร้อง