Today คอร์ด – ตู่ ภพธร

ชูวีดูวีดู ปั๊บปั๊บ ชูวีดูวีดู ปั๊บปั๊บ เริ่มชีวิตเราทั้งสองด้วยกันไหม ชูวีดูวีดู ปั๊บปั๊บ ชูวีดูวีดู ปั๊บปั๊บ ให้ได้ใช้ชีวิตที่เหลือนั้นร่วมกัน โปรดรับแหวน แทนหัวใจ ไว้ที่นิ้วซ้ายนางข้างนั้น รอเพียงแ...
คอร์ดเพลง Today และ เนื้อร้อง Today ของ ตู่ ภพธร ::ชูวีดูวีดู ปั๊บปั๊บ ชูวีดูวีดู ปั๊บปั๊บ เริ่มชีวิตเราทั้งสองด้วยกันไหม ชูวีดูวีด...

เนื้อเพลง : Today - ตู่ ภพธร

ศิลปิน: ตู่ ภพธร | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

ชูวีดูวีดู ปั๊บปั๊บ ชูวีดูวีดู ปั๊บปั๊บ เริ่มชีวิตเราทั้งสองด้วยกันไหม ชูวีดูวีดู ปั๊บปั๊บ ชูวีดูวีดู ปั๊บปั๊บ ให้ได้ใช้ชีวิตที่เหลือนั้นร่วมกัน โปรดรับแหวน แทนหัวใจ ไว้ที่นิ้วซ้ายนางข้างนั้น รอเพียงแค่เธอตอบ ในวันนี้ ในตอนนี้ ฉันนั้นมีเรื่องราวข้างใน ที่เก็บเอาไว้ และบ่มในหัวใจ เพื่อเฝ้ารอให้มาถึงวันเวลา เรื่องราวต่าง ๆ ที่ผ่านพ้น ทำให้ฉันเชื่อและมั่นใจหนักหนา จึงก้มลงและคุกเข่า ต่อหน้าของเธอ แต่งงานกับฉันจะได้ไหม เริ่มชีวิตเราทั้งสองด้วยกันไหม ให้ต่อจากนี้และเสมอไป เราได้ใช้ชีวิตที่เหลือนั้นร่วมกัน ได้โปรดรับแหวนที่แทนหัวใจ แล้วสวมไว้ที่นิ้วซ้ายนางข้างนั้น รอเพียงแค่เธอตอบ ตกลงกับฉัน เรื่องราวต่าง ๆ ที่ผ่านพ้น ทำให้ฉันเชื่อและมั่นใจหนักหนา จึงก้มลงและคุกเข่า ต่อหน้าของเธอ แต่งงานกับฉันจะได้ไหม เริ่มชีวิตเราทั้งสองด้วยกันไหม ให้ต่อจากนี้และเสมอไป เราได้ใช้ชีวิตที่เหลือนั้นร่วมกัน ได้โปรดรับแหวนที่แทนหัวใจ แล้วสวมไว้ที่นิ้วซ้ายนางข้างนั้น รอเพียงแค่เธอตอบ ตกลงกับฉัน

ขยายกรอบเนื้อร้อง