คอร์ดเพลง Without Him

คอร์ดเพลง Without Him - Elvis presley

เนื้อร้อง Without Him - Elvis presley

Without Him I could do nothing Without Him I’d surely fail Without Him I would be drifting Like a ship without a sail Without Him I would be dying Without Him I’d be enslaved Without Him life would be worthless But with Jesus thank God I’m saved Oh Jesus, oh Jesus Do you know Him today Please don't turn Him away Oh Jesus, my Jesus Without Him how lost I would be Without Him how lost I would be