คอร์ด A7 จับยังไง ในแบบต่าง ๆ

Chord Info

Details
The strings 5(A), 3(G) and 1(E) are left open. & This chord is played start on fret 2 Major chord with a minor 7
Structure
R-3-5-m7,R = A,A + major interval = Db (scale degree = 3rd),Db + minor interval = E (scale degree = 5th),E + minor interval = G (scale degree = minor 7th)
Note
-,A,E,G,C#,E
Important
Frequently used
Chord Name
A7 (A77)

การจับคอร์ด A7 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด A7 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด A7 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด A7 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด A7 ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด A7

คอร์ดอูคูเลเล่ A7คอร์ดอูคูเลเล่ A7คอร์ดอูคูเลเล่ A7คอร์ดอูคูเลเล่ A7
ตารางคอร์ดกีต้าร์ A7, คอร์ด A7 นอก, คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า A7, วิธีจับคอร์ด A7 , คอร์ด A7 ทาบ