กีต้าร์คอร์ด: A-5

คอร์ด A-5
Guitar Chords A-5
The string 5 (A) is left open.
Scale A: A Bm C#m D E F#m Abdim
Note: A, Eb, A, C#
Step: 1-3-b51(A), 3(C#/Db), b5(D#/Eb)
Alternative names: AMb5, Amajb5
Step: 1-3-b51(A), 3(C#/Db), b5(D#/Eb)
Alternative names: AMb5, Amajb5

การจับคอร์ดกีต้าร์: A-5 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด A-5 type 1คอร์ด A-5 type 2

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง