กีต้าร์คอร์ด: A#º7

คอร์ด A#º7
Guitar Chords A#º7
This chord is played start on fret 6 Diminished chord with a double flat 7 (6th)
Level: Advanced

การจับคอร์ดกีต้าร์: A#º7 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด A#º7-1คอร์ด A#º7-2คอร์ด A#º7-3คอร์ด A#º7-4คอร์ด A#º7-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง