กีต้าร์คอร์ด: A#/A-Slash

คอร์ด A#/A-Slash
Guitar Chords A#/A-Slash
A#/A หรือสแลชคอร์ด เล่นง่าย ๆ โดยเล่นคอร์ด A# กับคอร์ด A คอร์ดที่สองนี้เล่นเพียงเสียงเบสเท่านั้น ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: A#/A-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด A#/A-Slash-1คอร์ด A#/A-Slash-2คอร์ด A#/A-Slash-3คอร์ด A#/A-Slash-4คอร์ด A#/A-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง