กีต้าร์คอร์ด: A/F#-Slash

คอร์ด A/F#-Slash
Guitar Chords A/F#-Slash
A/F# หรือสแลชคอร์ด ซึ่งโน๊ตในคอร์ดนี้ก็คือ F#, A, E, A, C# and E. สายกีต้าร์ที่ 5(A) and 1(E) เล่นสายเปิด คอร์ด A/F# เล่นไม่อยากด้วยการเล่นคอร์ด A เม'เจอะ กับ F#(Gb) และจะเล่นเสียงเบสของคอร์ดที่สอง
Note: F#, A, E, A, C#, E
Step: F#(Gb)-1-3-51(A), 3(C#/Db), 5(E)

การจับคอร์ดกีต้าร์: A/F#-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด A/F#-Slash-1คอร์ด A/F#-Slash-2คอร์ด A/F#-Slash-3คอร์ด A/F#-Slash-4คอร์ด A/F#-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง