กีต้าร์คอร์ด: A/Gb-Slash

คอร์ด A/Gb-Slash
Guitar Chords A/Gb-Slash
A/Gb หรือสแลชคอร์ด มีวิธีการเล่นโดยคอร์ด A กับคอร์ด Gb ซึ่งจะเล่นแค่เบสโน๊ตของคอร์ดหลัง ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: A/Gb-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด A/Gb-Slash-1คอร์ด A/Gb-Slash-2คอร์ด A/Gb-Slash-3คอร์ด A/Gb-Slash-4คอร์ด A/Gb-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง