กีต้าร์คอร์ด: A7sus4/E-Slash

คอร์ด A7sus4/E-Slash
Guitar Chords A7sus4/E-Slash
A7sus4/E หรือสแลชคอร์ด มีวิธีการเล่นโดยคอร์ด A7sus4 กับคอร์ด E และจะเล่นเสียงเบสของคอร์ดที่สอง ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: A7sus4/E-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด A7sus4/E-Slash-1คอร์ด A7sus4/E-Slash-2คอร์ด A7sus4/E-Slash-3คอร์ด A7sus4/E-Slash-4คอร์ด A7sus4/E-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง