กีต้าร์คอร์ด: A9/Db-Slash

คอร์ด A9/Db-Slash
Guitar Chords A9/Db-Slash
A9/Db หรือสแลชคอร์ด เล่นไม่อยากด้วยการเล่นคอร์ด A9 กับคอร์ด Db และจะเล่นเสียงเบสของคอร์ดที่สอง ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: A9/Db-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด A9/Db-Slash-1คอร์ด A9/Db-Slash-2คอร์ด A9/Db-Slash-3คอร์ด A9/Db-Slash-4คอร์ด A9/Db-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง