กีต้าร์คอร์ด: A9b5

คอร์ด A9b5
Guitar Chords A9b5
This chord is played start on fret 4 Is 7b5 with added 9th
Scale structure: R-3-m5-m7-9
Interval structure:
Note: A Db Eb G B
Alternative names: A9(b5), A9(-5), A7/9(b5)
Level: Advanced
Importance: Rarely used
Note: A Db Eb G B
Alternative names: A9(b5), A9(-5), A7/9(b5)
Level: Advanced
Importance: Rarely used

การจับคอร์ดกีต้าร์: A9b5 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด A9b5-1คอร์ด A9b5-2คอร์ด A9b5-3คอร์ด A9b5-4คอร์ด A9b5-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง