กีต้าร์คอร์ด: Ab/B#-Slash

คอร์ด Ab/B#-Slash
Guitar Chords Ab/B#-Slash
Ab/B# หรือสแลชคอร์ด ประกอบด้วยการเล่นคอร์ด Ab กับคอร์ด B# คอร์ดที่สองนี้เล่นเพียงเสียงเบสเท่านั้น ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: Ab/B#-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Ab/B#-Slash-1คอร์ด Ab/B#-Slash-2คอร์ด Ab/B#-Slash-3คอร์ด Ab/B#-Slash-4คอร์ด Ab/B#-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง