กีต้าร์คอร์ด: Ab/Db-Slash

คอร์ด Ab/Db-Slash
Guitar Chords Ab/Db-Slash
Ab/Db หรือสแลชคอร์ด เล่นไม่อยากด้วยการเล่นคอร์ด Ab กับคอร์ด Db โดยคอร์ดหลังจะเล่นแค่เสียงเบส ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: Ab/Db-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Ab/Db-Slash-1คอร์ด Ab/Db-Slash-2คอร์ด Ab/Db-Slash-3คอร์ด Ab/Db-Slash-4คอร์ด Ab/Db-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง