กีต้าร์คอร์ด: Ab6/9

คอร์ด Ab6/9
Guitar Chords Ab6/9
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger.
Scale G# or Ab: Ab Bbm Cm C# Eb Fm Gdim
Note: Ab, Bb, Eb, Bb, C, F
Step: 1-3-5-6-91(G#/Ab), 3(C), 5(D#/Eb), 6(F), 9(A#/Bb)
Alternative names: Ab6add9, Abadd6/9
Step: 1-3-5-6-91(G#/Ab), 3(C), 5(D#/Eb), 6(F), 9(A#/Bb)
Alternative names: Ab6add9, Abadd6/9

การจับคอร์ดกีต้าร์: Ab6/9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Ab6/9 type 1คอร์ด Ab6/9 type 2คอร์ด Ab6/9 type 3คอร์ด Ab6/9 type 4คอร์ด Ab6/9 type 5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง