กีต้าร์คอร์ด: Ab7b5

คอร์ด Ab7b5
Guitar Chords Ab7b5
This chord is played start on fret 3 Does not correlate directly with any major minor augmented or dimished chord
Scale structure: R-3-m5-m7
Interval structure:
Note: Ab C D Gb
Alternative names: Ab7(b5), Ab7(-5)
Level: Advanced
Importance: occasionally used
Note: Ab C D Gb
Alternative names: Ab7(b5), Ab7(-5)
Level: Advanced
Importance: occasionally used

การจับคอร์ดกีต้าร์: Ab7b5 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Ab7b5-1คอร์ด Ab7b5-2คอร์ด Ab7b5-3คอร์ด Ab7b5-4คอร์ด Ab7b5-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง