กีต้าร์คอร์ด: Ab7sus4

คอร์ด Ab7sus4
Guitar Chords Ab7sus4
You must leave out the 6th and 5th strings. Ab(G#) dominant 7th suspended 4th chord's
Alternative names: Ab7sus, Ab7sus4
Steps This chord is played start on fret 1 Minor seventh with added 11th
Scale structure: R-m3-5-m7-11
Interval structure:
Scale G# or Ab: Ab Bbm Cm C# Eb Fm Gdim
Note: Eb, Ab, Db, Gb
Step: 1-4-5-b71(G#/Ab), 4(C#/Db), 5(D#/Eb), b7(F#/Gb)
Level: Rookie
Importance: occasionally used
Scale G# or Ab: Ab Bbm Cm C# Eb Fm Gdim
Note: Eb, Ab, Db, Gb
Step: 1-4-5-b71(G#/Ab), 4(C#/Db), 5(D#/Eb), b7(F#/Gb)
Level: Rookie
Importance: occasionally used

การจับคอร์ดกีต้าร์: Ab7sus4 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Ab7sus4 type 1คอร์ด Ab7sus4 type 2

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง