กีต้าร์คอร์ด: Abadd9

คอร์ด Abadd9
Guitar Chords Abadd9
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger.
Note: Ab, C, Eb, Bb, C
Step: 1-3-5-91(G#/Ab), 3(C), 5(D#/Eb), 9(A#/Bb)

การจับคอร์ดกีต้าร์: Abadd9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Abadd9 type 1คอร์ด Abadd9 type 2คอร์ด Abadd9 type 3คอร์ด Abadd9 type 4คอร์ด Abadd9 type 5คอร์ด Abadd9 type 6

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง