กีต้าร์คอร์ด: Abmaj7/D#-Slash

คอร์ด Abmaj7/D#-Slash
Guitar Chords Abmaj7/D#-Slash
Abmaj7/D# หรือสแลชคอร์ด มีวิธีการเล่นโดยคอร์ด Abmaj7 กับคอร์ด D# ซึ่งจะเล่นแค่เบสโน๊ตของคอร์ดหลัง ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: Abmaj7/D#-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Abmaj7/D#-Slash-1คอร์ด Abmaj7/D#-Slash-2คอร์ด Abmaj7/D#-Slash-3คอร์ด Abmaj7/D#-Slash-4คอร์ด Abmaj7/D#-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง