กีต้าร์คอร์ด: Adim

คอร์ด Adim
Guitar Chords Adim
The string 5 (A) is left open. This chord is played start on fret 1 Basic diminished triad.
Scale structure: R-m3-m5
Interval structure: R = A
A + minor interval = C (scale degree = minor 3rd)
C + minor interval = Eb (scale degree = flat/diminished 5th)
Scale A: A Bm C#m D E F#m Abdim
Note: A, Eb, A, C
Step: 1-b3-b51(A), b3(C), b5(D#/Eb)
Alternative names: A-#176, -A-5, Am-5, and-Adim-See-also, Adim7-and-Am7b5
Level: Rookie
Importance: occasionally used
Scale A: A Bm C#m D E F#m Abdim
Note: A, Eb, A, C
Step: 1-b3-b51(A), b3(C), b5(D#/Eb)
Alternative names: A-#176, -A-5, Am-5, and-Adim-See-also, Adim7-and-Am7b5
Level: Rookie
Importance: occasionally used

การจับคอร์ดกีต้าร์: Adim ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Adim type 1คอร์ด Adim type 2คอร์ด Adim type 3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง