กีต้าร์คอร์ด: Am(maj7)

คอร์ด Am(maj7)
Guitar Chords Am(maj7)
This chord is played start on fret 1 Minor chord with a major 7
Scale structure: R-m3-5-7
Interval structure: R = A
A + minor interval = C (scale degree = minor 3rd)
C + major interval = E (scale degree = 5th)
E + major interval = Ab (scale degree = 7th)
Note: A C E Ab
Alternative names: Am(M7), Amin(Maj7), Am(+7), A-(M7), Am(addM7), Am(add7), Amin(addM7), Amin(+7), Amin(add7)
Level: Intermediate
Importance: Rarely used
Note: A C E Ab
Alternative names: Am(M7), Amin(Maj7), Am(+7), A-(M7), Am(addM7), Am(add7), Amin(addM7), Amin(+7), Amin(add7)
Level: Intermediate
Importance: Rarely used

การจับคอร์ดกีต้าร์: Am(maj7) ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Am(maj7) type 1

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง