คอร์ด Am(maj7) จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ - ตารางคอร์ด

กีต้าร์คอร์ด : Am(maj7)

คอร์ด Am(maj7) จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ - ตารางคอร์ด
Guitar Chords Am(maj7)
This chord is played start on fret 1 Minor chord with a major 7
Scale structure: R-m3-5-7
Interval structure: R = A
A + minor interval = C (scale degree = minor 3rd)
C + major interval = E (scale degree = 5th)
E + major interval = Ab (scale degree = 7th)
Note: A C E Ab
Alternative names: Am(M7), Amin(Maj7), Am(+7), A-(M7), Am(addM7), Am(add7), Amin(addM7), Amin(+7), Amin(add7)
Level: Intermediate
Importance: Rarely used
Note: A C E Ab
Alternative names: Am(M7), Amin(Maj7), Am(+7), A-(M7), Am(addM7), Am(add7), Amin(addM7), Amin(+7), Amin(add7)
Level: Intermediate
Importance: Rarely used

การจับคอร์ดกีต้าร์: Am(maj7) ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Am(maj7) จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ - ตารางคอร์ด-style-1

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง

เทคนิคจับคอร์ด Am(maj7),จับคอร์ด Am(maj7) ง่าย ๆ,จับคอร์ด Am(maj7) กีต้าร์,คอร์ด Am(maj7) กีต้าร์,คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Am(maj7),วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์ Am(maj7),เทคนิคจับคอร์ด Am(maj7)
Published 04/01/2016By Chordsmelody.com

อันดับคอร์ดเพลง

แสดงอันดับคอร์ดเพลงยอดนิยมรอบ 7 วัน @Chordsmelody.com