กีต้าร์คอร์ด: Am

คอร์ด Am
Guitar Chords Am
The guitar strings 5(A) and 1(E) are left open. This chord is played start on fret 1 Basic minor triad
Scale structure: R-m3-5
Interval structure: R = A
A + minor interval = C (scale degree = minor 3rd)
C + major interval = E (scale degree = 5th)
Scale A minor: Am Bdim C Dm Em F G E E7 Gdim
Note: A, E, A, C, E
Step: 1-b3-51(A), b3(C), 5(E)
Alternative names: Amin, A, -(La-minor, A-moll)
Level: Rookie
Importance: Very important
Scale A minor: Am Bdim C Dm Em F G E E7 Gdim
Note: A, E, A, C, E
Step: 1-b3-51(A), b3(C), 5(E)
Alternative names: Amin, A, -(La-minor, A-moll)
Level: Rookie
Importance: Very important

การจับคอร์ดกีต้าร์: Am ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Am type 1คอร์ด Am type 2คอร์ด Am type 3คอร์ด Am type 4คอร์ด Am type 5คอร์ด Am type 6

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง