กีต้าร์คอร์ด: Am6/E-Slash

คอร์ด Am6/E-Slash
Guitar Chords Am6/E-Slash
Am6/E หรือสแลชคอร์ด เล่นไม่อยากด้วยการเล่นคอร์ด Am6 กับคอร์ด E โดยคอร์ดหลังจะเล่นแค่เสียงเบส ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: Am6/E-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Am6/E-Slash-1คอร์ด Am6/E-Slash-2คอร์ด Am6/E-Slash-3คอร์ด Am6/E-Slash-4คอร์ด Am6/E-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง