กีต้าร์คอร์ด: Am7

คอร์ด Am7
Guitar Chords Am7
The note G on the first string is not required, but can be played on the 3rd fret if needed. The strings 5(A), 3(G) and 1(G) are left open.
Scale A: A Bm C#m D E F#m Abdim
Note: A, E, G, C, E or G
Step: 1-b3-5-b71(A), b3(C), 5(E), b7(G)
Alternative names: Amin7, A-7
Step: 1-b3-5-b71(A), b3(C), 5(E), b7(G)
Alternative names: Amin7, A-7

การจับคอร์ดกีต้าร์: Am7 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Am7 type 1คอร์ด Am7 type 2คอร์ด Am7 type 3คอร์ด Am7 type 4คอร์ด Am7 type 5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง