คอร์ด B9 จับยังไง ฝึกจับคอร์ด

Chord Info

Details
The note F# on the first string is not required, but can be played on the 2nd fret if needed. & This chord is played start on fret 1 Is 7 (dom7) with added 9th
Structure
R-3-5-m7-9,R = B,B + major interval = Eb (scale degree = 3rd),Eb + minor interval = Gb (scale degree = 5th),Gb + minor interval = A (scale degree = minor 7th),A + major interval = Db (scale degree = 9th)
Note
-,B,D#,A,C#,xorF#
Important
occasionally used
Chord Name
B9 (B99)

การจับคอร์ด B9 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด B9 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด B9 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด B9 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด B9 ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด B9

คอร์ดอูคูเลเล่ B9คอร์ดอูคูเลเล่ B9คอร์ดอูคูเลเล่ B9คอร์ดอูคูเลเล่ B9
การจับคอร์ด B9 กีต้าร์, วิธีการจับคอร์ดอูคูเลเล่ B9, คอร์ด B9 ใน, คอร์ด B9 นอก, ฝึกจับคอร์ด B9