กีต้าร์คอร์ด: B/A-Slash

คอร์ด B/A-Slash
Guitar Chords B/A-Slash
B/A หรือสแลชคอร์ด เล่นไม่อยากด้วยการเล่นคอร์ด B กับคอร์ด A โดยคอร์ดหลังจะเล่นแค่เสียงเบส ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: B/A-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด B/A-Slash-1คอร์ด B/A-Slash-2คอร์ด B/A-Slash-3คอร์ด B/A-Slash-4คอร์ด B/A-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง