กีต้าร์คอร์ด: B/Bb-Slash

คอร์ด B/Bb-Slash
Guitar Chords B/Bb-Slash
B/Bb หรือสแลชคอร์ด เล่นไม่อยากด้วยการเล่นคอร์ด B กับคอร์ด Bb และจะเล่นเสียงเบสของคอร์ดที่สอง ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: B/Bb-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด B/Bb-Slash-1คอร์ด B/Bb-Slash-2คอร์ด B/Bb-Slash-3คอร์ด B/Bb-Slash-4คอร์ด B/Bb-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง