กีต้าร์คอร์ด: B7-9

คอร์ด B7-9
Guitar Chords B7-9
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger.
Scale B: B C#m Ebm E F# Abm Bbdim
Note: B, D#, A, C, F#
Step: 1-3-5-b7-b91(B), 3(D#/Eb), 5(F#/Gb), b7(A), b9(C)
Alternative names: B7b9, Bdom7b9, Bdom7-9
Step: 1-3-5-b7-b91(B), 3(D#/Eb), 5(F#/Gb), b7(A), b9(C)
Alternative names: B7b9, Bdom7b9, Bdom7-9

การจับคอร์ดกีต้าร์: B7-9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด B7-9 type 1คอร์ด B7-9 type 2คอร์ด B7-9 type 3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง